Den autoriserede kontoplan

Kapitel 3

Her kan du se hele kapitel 3


3 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 3 i Budget- og regnskabssystem for regioner.

3.1 Sundhed
Den autoriserede kontoplan på hovedkonto 1. Sundhed, herunderunder sygehusvæsen og sygesikring.

3.2 Social og specialundervisning
Den autoriserede kontoplan på hovedkonto 2. Social og specialundervisning, herunder sociale tilbud og specialundervisning.

3.3 Regional udvikling
Den autoriserede kontoplan på hovedkonto 3. Regional udvikling, herunder kollektiv trafik, kulturel virksomhed, erhvervsudvikling, uddannelse og miljø.

3.4 Fælles formål og administration
Den autoriserede kontoplan på hovedkonto 4. Fælles formål og administration, herunder politisk og administrativ organisation, lønpuljer og tjenestemandspensioner.

3.5 Renter
Den autoriserede kontoplan for hovedkonto 5. Renter, herunder renter af diverse tilgodehavender og gæld, samt refusion af købsmoms.

3.6 Balance
Den autoriserede kontoplan for hovedkonto 6. Balance, herunder status for likvide aktiver, kort- og langfristede tilgodehavender, udlæg, kort- og langfristet gæld m.v.