Lovgivning, vejledning m.v.

Kapitel 9

Her kan du se hele kapitel 9.


9 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 9 i Budget- og regnskabssystem for regioner.

9.1 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne
Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbaserede bevillinger i regionerne.

9.2 Vejledning om omkostningskalkulationer
Dette kapitel beskriver baggrunden for omkostningskalkulationer, afgrænsningen og begrebsafklaring af omkostningskalkulationer. Endvidere beskrives, hvad der skal medtages i omkostningskalkulationer, behandlingen af moms samt eksempel på beregning af omkostninger.