Budget- og regnskabssystem for kommuner

Her fremgår det gældende Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Det autoriserede Budget- og regnskabssystem for kommuner omfatter et sæt af regler vedrørende formen for kommunernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab m.v. Reglerne er fastsat af indenrigs- og boligministeren med hjemmel i den kommunale styrelseslovs §§ 46 og 57.

Budget- og regnskabssystemet omfatter to hoveddele: Dels en autoriseret kontoplan med tilhørende konteringsregler, og dels et sæt af form- og procedurekrav vedrørende budgetlægning, bevillingsafgivelse, regnskabsaflæggelse m.v.

Del I omfatter en oversigt over kontoplanens opbygning og de generelle konteringsregler (kapitel 2) og den autoriserede kontoplan med særlige konteringsregler for hver enkelt konto (kapitel 3-4).

Såvel kontoplanen som konteringsreglerne er bindende for kommunerne.

Del II omfatter form- og procedurekrav til budgettet (kapitel 5), bevillingsregler (kapitel 6), regler vedrørende bogføring, regnskab og revision (kapitel 7) og regler for indregning og måling af materielle og immaterielle aktiver (kapitel 8). Kapitel 9 indeholder bekendtgørelser og vejledninger af betydning for kommunernes budget- og regnskabsvæsen.

Spørgsmål til budget- og regnskabssystemerne skal fremsendes på mail til budregn@im.dk.

Ønsker du at abonnere på vores nyhedsmails og orienteringsskrivelser, kan du tilmelde dig abonnementsordningen ved at klikke på "nyhedsbrevstilmelding" i øverst på siden.

Ressourcer

Her findes bl.a. orienteringsskrivelser, csv-filer og tidligere versioner af budget- og regnskabssystem for kommuner.

Momsrefusion

Her findes information om den endelige momsafregning samt konkrete eksempler på ministeriets udtalelser på spørgsmål vedr. momsrefusionsordningen.