Lovgivning, vejledning m.v.

Kapitel 9

Her kan du se hele Kapitel 9

9 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 9 i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner
Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner.

9.2 Kommuners mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder
Indeholder bekendtgørelse om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder samt en tilhørende vejledning.

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer
Indeholder vejledning og definition af omkostningskalkulationer Her beskrives beregningen af omkostninger knyttet til kapitalapparatet, følgeomkostninger samt moms.

9.4 Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab
Beskriver formkravene til årsregnskabet, herunder hvilke obligatoriske oversigter der skal udarbejdes i forbindelse hermed.