Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v.

Her kan du se den gældende bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Nedenfor vises indhold fra www.retsinformation.dk. Alternativt kan materialet tilgås gennem ovenstående link.

Ressourcer og Arkiv

Her findes bl.a. orienteringsskrivelser, csv-filer og tidligere versioner af budget- og regnskabssystem for kommuner.