Indregning og måling af materielle og eventuelle immaterielle aktiver

Kapitel 8

Her kan du se hele kapitel 8.


8 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 8 i Budget- og regnskabssystem for regioner.

8.1 Generelle regler for registrering af aktiver
Indeholder de generelle regler for registrering af aktiver samt en beskrivelse af definitioner og begreber på området. Desuden beskrives de generelle regler for indregning og måling af materielle aktiver.

8.2 Anlægskartoteket
Beskriver reglerne for optagelse af materielle og immaterielle aktiver i anlægskartoteket, herunder anlægskartotekets grundstruktur og cifferstreng.

8.3 Regler for de forskellige kategorier af aktiver
Beskriver regler for henholdsvis materielle aktiver, immaterielle aktiver og omsætningsaktiver.

8.4 Etablering af åbningsbalancen for 2007
Beskriver procedurekrav i forbindelse med etablering af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007.

8.5 Vigtige definitioner
Indeholder centrale definitioner i forbindelse med udarbejdelse af anlægskartotek.