Bogføring, regnskab og revision

Kapitel 7

Her kan du se hele kapitel 7

7 Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse til kapitel 7 i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

7.0 Bogføring
Beskriver regler og hjemmelshenvisning for bogføring i kommuner samt indretning af kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Desuden angives retningslinjer for god bogføringsskik samt bogføring i supplementsperioden samt håndtering af afslutningsposteringer.

7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen
Beskriver procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelse samt åbningsbalance pr. 1. januar 2007.

7.2 Formkrav til årsregnskabet
Beskriver formkravene til årsregnskabet, herunder hvilke oversigter der skal udarbejdes i forbindelse hermed.

7.3 Likviditetsoversigter opgjort efter kassekreditreglen
Retningslinjer for udarbejdelse af kvartalsvise likviditetsoversigter efter kassekreditreglen.

7.4 Revision
Hjemmelshenvisning for og beskrivelse af revisionens rolle i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

7.5 Oversigt over tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelsen m.v.
Skematisk oversigt over tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

7.6 Oversigter
Oversigt over tidsfrister ifm. halvårsregnskabet og oversigter vedr. likviditeten opgjort efter kassekreditreglen og oversigter vedr. det specialiserede sociale område.