Bogføring, regnskab og revision

Kapitel 7

Her kan du se hele kapitel 7.


7 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 7 i Budget- og regnskabssystem for regioner.

7.0 Bogføring
Beskriver regler og hjemmelshenvisning for bogføring i regionerne samt indretning af regionens kasse- og regnskabsvæsen. Desuden angives retningslinjer for god bogføringsskik samt bogføring i supplementsperioden samt håndtering af afslutningsposteringer.

7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen
Beskriver procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelse samt åbningsbalance pr. 1. januar 2007.

7.2 Formkrav til årsregnskabet 
Beskriver formkravene til årsregnskabet, herunder hvilke oversigter der skal udarbejdes i forbindelse hermed.

7.3 Indberetning af regnskabsoplysninger
Angiver hvilke regnskabsoplysninger, der skal indsendes til de centrale myndigheder.

7.4 Likviditetsoversigt og forventet årsresultat
Beskriver kravet om kvartalvis udarbejdelse af likviditetsoversigter og forventet årsresultat.

7.5 Revision
Bestemmelser omkring revision af regionernes årsregnskaber, herunder angivelse af tidsfrister i forbindelse med regnskabsrevision.

7.6 Oversigt over tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelsen m.v.
Skematisk oversigt over tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

7.7 Bilag til kapitel 7
Skemaer til diverse opgørelser, samt beskrivelser heraf.