Kontoplanens opbygning og generelle regler for kontering

Kapitel 2

Her kan du se hele Kapitel 2

2 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 2 i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

2.0 Oversigt over kontoplanen
Gennemgang af kontonummerets opbygning med kontostreng (ciffer 1-16), kort beskrivelse af kategorierne i kontonummeret: hovedkonto, hovedfunktion, funktion, dranst, ejerforhold, omkostningssted, gruppering, hovedart og art.

2.1 Hovedkonti, hovedfunktioner og funktioner
Kontoplanens overordnede struktur med hovedkonti, hovedfunktioner og funktioner.

2.2 Dranst
Autoriserede dranstværdier og anvendelse af dranst.

2.3 Ejerforhold og omkostningssted
Autoriserede former for ejerforhold og anvendelse af ejerforhold og omkostningssted.

2.4 Gruppering
Anvendelse af grupperinger og særlige grupperinger samt generelle konteringsregler for grupperingerne.

2.5 Artsinddelingen
Oversigt over den autoriserede artsindeling med hovedarter og arter. Formål og anvendelse af artsinddelingen samt konteringsler på arterne. Gennemgang af de ni hovedarter.

2.6 Moms
Registrering af udgifter med moms (registreret moms og købsmoms), herunder momsrefusionsordning og positivlisten.