Konteringsregler

Kapitel 4

Her kan du se hele kapitel 4


4 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 4 i Budget- og regnskabssystem for regioner.

4.1 Hovedkonto 1 Sundhed
Konteringsregler vedrørende hovedkonto 1, herunder Sygehusvæsen og sygesikring m.v.

4.2 Hovedkonto 2 Social og specialundervisning
Konteringsregler vedrørende hovedkonto 2, herunder sociale tilbud, specialundervisning m.v.

4.3 Hovedkonto 3 Regional udvikling
Konteringsregler vedrørende hovedkonto 3, herunder kollektiv trafik, kulturel virksomhed, erhvervsudvikling, uddannelse og miljø.

4.4 Hovedkonto 4 Fælles formål og administration
Konteringsregler vedrørende hovedkonto 4, herunder politisk og administrativ organisation, lønpuljer, og tjenestemandspensioner. Desuden kontering af overførsel af fælles formål og administration til hovedkonto 1-3.

4.5 Hovedkonto 5 Renter m.v.
Generelle retningslinjer angående kontering på de finansielle konti 5 og 6. Desuden konteringsregler vedrørende hovedkonto 5 Renter m.v. herunder refusion af købsmoms samt overførsel til hovedkonti 1-4.

4.6 Hovedkonto 6 Balance
Konteringsregler vedrørende hovedkonto 6, herunder status for likvide aktiver, kort- og langfristede tilgodehavender, udlæg, kort- og langfristet gæld m.v.