Cirkulære

Cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner

Her kan du se det gældende cirkulære om budget - og regnskabssystemet for kommuner.

Nedenfor vises indhold fra www.retsinformation.dk. Alternativt kan materialet tilgås gennem ovenstående link.