Form- og procedurekrav til budgettet

Kapitel 5

Her kan du se hele kapitel 5

5 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 5 i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

5.0 Indledning til del II
Indledning til kapitel om form- og procedurekrav til budgettet.

5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen
Procedure og tidsfrister i forbindelse med budgettets udarbejdelse og vedtagelse samt regelgrundlaget herfor.

5.2 Formkrav til budgettet
Gennemgang af formkravene til budgettet og hvilke oversigter, som skal udarbejdes i forbindelse hermed.

5.3 Oversigt over tidsfrister i forbindelse med budgetvedtagelsen
Skematisk oversigt over tidsfrister for udarbejdelse af oversigter i forbindelse med budgetvedtagelse, herunder også tidsfrister for indsendelse af budgetmateriale til centrale myndigheder.