Form- og procedurekrav til budgettet

Kapitel 5

Her kan du se hele kapitel 5.


5 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 5 i Budget- og regnskabssystem for regioner.

5.0 Indledning til del II
Angivelse af lovhjemmel for så vidt angår regionernes budgetlægning, bevillingsafgivelse og regnskabsaflæggelse.

5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen
Procedurer og tidsfrister i forbindelse med budgettets udarbejdelse og vedtagelse samt regelgrundlaget herfor.

5.2 Formkrav til budgettet
Gennemgang af formkravene til det samlede budget og de områdeopdelte budgetter samt hvilke oversigter, som skal udarbejdes i forbindelse hermed.

5.3 Oversigt over tidsfrister i forbindelse med budgetvedtagelsen
Skematisk oversigt over tidsfrister for udarbejdelse af oversigter i forbindelse med budgetvedtagelse, herunder også tidsfrister for ind-sendelse af budgetmateriale til centrale myndigheder.

5.4 Bilag til kapitel 5
Optrykte skemaer til regionernes indberetninger.