Bevillingsregler

Kapitel 6

Her kan du se hele kapitel 6

6 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse for kapitel 6 i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

6.0 Indledning
Angiver de generelle regler samt hjemmelshenvisning for kommunalbestyrelsens afgivelse af bevillinger.

6.1 Bevillingstyper
Beskriver bevillingstyperne drifts-, anlægs-, og tillægsbevillinger, samt budgetposter uden bevillingsmæssig funktion.

6.2 Bevillingsniveau
Beskriver bevillingsniveau for drifts- og anlægsbevillinger og dertil knyttede rådighedsbeløb, samt bevillingsniveau for de finansielle konti.

6.3 Bruttobevillinger og nettobevillinger
Beskriver principperne bag brutto- og nettobevillinger, samt brugen heraf i det kommune budget og regnskab.

6.4 Rammestyring og overførselsadgang for institutioner m.v.
Beskriver mulighederne for kommunalbestyrelsen til at udøve rammestyring, samt give overførselsadgang mellem to budgetår for institutioner m.v.