Indregning og måling af materielle og eventuelle immaterielle aktiver

Kapitel 8

Her kan du se hele kapitel 8

8 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 8 i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

8.1 Generelle regler for registrering af aktiver
Indeholder de generelle regler for registrering af aktiver samt en beskrivelse af definitioner og begreber på området. Desuden beskrives de generelle regler for indregning og måling af materielle aktiver.

8.2 Anlægskartoteket
Beskriver reglerne for optagelse af materielle og immaterielle aktiver i anlægskartoteket, herunder anlægskartotekets grundstruktur og cifferstreng.

8.3 Regler for forskellige kategorier af aktiver
Indeholder regler for indregning og måling for forskellige kategorier af aktiver dvs. henholdsvis materielle anlægsaktiver, immaterielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

8.4 Vigtige definitioner
Indeholder centrale definitioner i forbindelse med udarbejdelse af anlægskartotek.