9.2 Kommuners mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder

Indeholder bekendtgørelse om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder, samt en tilhørende vejledning.

Nedenfor vises indhold fra www.retsinformation.dk. Alternativt kan materialet tilgås gennem ovenstående links.